UltraVPS.eu黑五荷兰鸡性能测试真好!

小胖子 2020-1-7 405

CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU Cores            : 2 Cores 2999.953 MHz x86_64


------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Mon Jan 06 2020 20:43:49 - 21:12:04
2 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         362.0

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Mon Jan 06 2020 21:12:04 - 21:40:21
2 CPUs in system; running 2 parallel copies of tests
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         676.8


黑五3欧荷兰鸡 unixbench测试性能,诶哟真的E5-2690 v2的脸都让你丢尽了                                                                          

最新回复 (3)
 • 乌鸦 2020-1-7
  引用 2
  VPS别太较真,谁知道虚拟了100台还是1000台还是10000台呢。。
 • Kasumi 2020-1-7
  引用 3
  可以了,比PR 18刀强
 • Thinker 2020-1-7
  引用 4
  说的好像商家不超售似的
返回
发新帖